POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Danfoss respektuje Państwa potrzebę ochrony danych osobowych. Niezależnie od tego, czy kupują Państwo produkty firmy Danfoss, czy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, chcielibyśmy, aby nasza polityka ochrony danych osobowych dawała Państwu poczucie bezpieczeństwa. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, Danfoss zobowiązuje się traktować je w myśl swojej polityki, dlatego też Danfoss prosi Państwa o zapoznanie się z założeniami polityki ochrony danych osobowych.

ZGODA NA I AKTUALIZOWANIE POLITYKI
Korzystając ze strony internetowej firmy Danfoss wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Państwa informacji przez firmę Danfoss zgodnie z założeniami jej polityki w tej sprawie. Danfoss zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizowania, przetwarzania i dokonywania zmian w swojej polityce ochrony danych osobowych. Wszystkie dokonywane aktualizacje, przetworzenia i zmiany są wiążące dla użytkowników stron firmy Danfoss i są publikowane na tej stronie.

RODZAJE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI OSOBISTYCH
Danfoss zbiera i rejestruje wyłącznie osobiste informacje identyfikacyjne, w tym nazwisko, tytuł, firmę, adres, adres e-mailowy, numery telefonów itp. Odbywa się to podczas logowania na stronach firmy Danfoss, gdy użytkownik wyraża chęć zarejestrowania. Danfoss nie wymaga tego typu informacji, podczas korzystania ze stron ogólnie dostępnych.

OSOBY TRZECIE
Upoważnione osoby trzecie mogą poprosić o dostęp do niektórych z Państwa danych osobowych. Wysyłając jakiś produkt do Państwa Danfoss musi przekazać spedytorowi Państwa nazwisko i adres. Danfoss ogranicza dostęp osób trzecich do Państwa niektórych danych osobowych oraz do korzystania z nich. Danfoss w żaden sposób nie dzieli się z osobami trzecimi Państwa danymi osobowymi, o ile Państwo nie upoważnią nas do tego.

DOSTĘP DO I AKTUALIZOWANIE OSOBISTYCH INFORMACJI O REJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKACH
Jeżeli są Państwo jednym z zarejestrowanych użytkowników przez firmę Danfoss, potrzebujemy Państwa pomocy aby upewnić się, że przekazane przez Państwa informacje osobiste są prawidłowe i aktualizowane. W przypadku zmian w Państwa nazwisku, adresie, pracodawcy, numerach telefonów lub adresie e-mailowym, prosimy o pilne poinformowanie firmy Danfoss o zaistniałych zmianach w celu wprowadzenia zmian w Państwa zarejestrowanym profilu użytkownika.

Polityka Danfoss w zakresie korzystania z cookies w Internecie

Danfoss jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w szczególności wobec naszych indywidualnych klientów i osób odwiedzających firmową stronę internetową.