logo

Wyzwanie

 • Brak lub niedostateczne hydrauliczne zrównoważenie systemu, niska wydajność zużycia ciepła po stronie wtórnej oraz przewymiarowane regulatory  podnoszą temperaturę powrotu.
 • Niskie ΔT pomiędzy zasilaniem i powrotem prowadzi do zwiększonych kosztów pompowania, wzrostu wycieków, większych strat ciepła, niedostatecznego COP (wskaźnika efektywności) dla CHP (kogeneracji energii ogrzewania i elektrycznej) oraz większych emisji CO2.
 • Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększonych kosztach dystrybucji i operacyjnych oraz wyższych kosztach wytworzenia energii pierwotnej.
logo

Korzyść

 • Stabilne ciśnienie różnicowe pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy temperaturą a przepływem
 • Produkcja ciepła oraz wydajność systemu są zmaksymalizowane
logo

Virtus.

Regulatory ciśnienia i przepływu Virtus dla wydajnego zrównoważenia hydraulicznego oraz precyzyjnej regulacji temperatury

Stabilna regulacja, brak oscylacji oraz przepływ dostosowany do faktycznego zapotrzebowania skutkują wzrostem ΔT, dzięki czemu można  zmniejszyć koszt wytworzenia energii pierwotnej o minimum 1% dla każdego wzrostu ΔT o 3K.

Właściwości:

 • Doskonała regulacja i stabilność
logo

Wyzwanie

 • Oscylacje po stronie pierwotnej skutkują niestabilną temperaturą po stronie wtórnej u konsumenta
logo

Korzyść

 • Wyeliminowanie zmian ciśnienia w sieci (zakłócenia w sieci) zapobiega oscylacji po stronie pierwotnej i zapewnia stabilne warunki pracy układu po stronie wtórnej
logo

Virtus.

Regulatory ciśnienia i przepływu Virtus do wydajnego równoważenia hydraulicznego oraz precyzyjnej regulacji temperatury

Stabilna regulacja, brak oscylacji oraz przepływ dostosowany do faktycznego zapotrzebowania skutkują wzrostem ΔT, co pomaga zmniejszyć koszt wytworzenia energii pierwotnej o minimum 1% dla każdego wzrostu ΔT o 3K.

Właściwości:

 • Doskonała regulacja i stabilność
logo

Wyzwanie

 • Nadmiar dostarczonego ciepła - więcej niż jest zużywane, to konsekwencja niezrównoważonego lub niewłaściwie zrównoważonego układu, braku regulacji przepływu oraz przewymiarowanych komponentów regulacyjnych
logo

Korzyść

 • Właściwa ilość dostarczonego ciepła - zgodnie z zapotrzebowaniem klienta i umową
 • Zapewnianie najwyższej jakości dostaw
logo

Virtus.

Regulatory ciśnienia i przepływu Virtus do wydajnego zrównoważenia hydraulicznego oraz precyzyjnej regulacji temperatury

Stabilna regulacja, brak oscylacji oraz przepływ dostosowany do faktycznego zapotrzebowania skutkują wzrostem ΔT, co pomaga zmniejszyć koszt wytworzenia energii pierwotnej o minimum 1% dla każdego wzrostu Δt o 3K.

Właściwości:

 • Doskonała regulacja i stabilność
 • iSET
 • Regulatory iNet
logo

Wyzwanie

Nieefektywne planowanie i wymiarowanie sieci prowadzi do :
- Strat wody i ciepła
- Zmiany lokalizacji punktów krytycznych w sieci
- Nadprzeływów
- Większa głowica pompy niż w rzeczywistości potrzebna

To prowadzi do zwiększenia kosztów produkcji ciepła oraz kosztów inwestycyjnych.

logo

Korzyść

Optymalny projekt sieci zmniejsza straty ciepła oraz koszty ogrzewania. Pozwala to sprioretyzować inwestycje i ekonomicznie usprawnić sieć.
Zmniejsza koszty przez maksymalizację gęstości zużycia oraz poprawne wymiarowanie. Krytyczne punkty w systemie są kontrolowane, a przepływ dostarczany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

logo

Virtus.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu z funkcją iNET, pozwalają zrównoważyć sieć, zdalnie kontrolować ciśnienie oraz poprawić parametry w punktach krytycznych sieci. Aplikacja Danfoss Heat Selector umożliwia odpowiedni dobór urządzenia.

Optymalnie zaprojektowana sieć przez:

 • Wysoka przejrzystość sieci
 • Wysoką przepustowość sieci
 • Szacowanie wpływu na konsumpcję

Funkcja iNET dla zdalnej optymalizacji sieci w czasie rzeczywistym.

Features:

 • Perfekcyjna kontrola i stabilność
 • Regulatory iNET
logo

Wyzwanie

Nieefektywne planowanie i wymiarowanie sieci prowadzi do :
- Strat wody i ciepła
- Zmiany lokalizacji punktów krytycznych w sieci
- Nadprzeływów
- Większa głowica pompy niż w rzeczywistości potrzebna

To prowadzi do zwiększenia kosztów produkcji ciepła oraz kosztów inwestycyjnych.

logo

Korzyść

Optymalny projekt sieci zmniejsza straty ciepła oraz koszty ogrzewania. Pozwala to sprioretyzować inwestycje i ekonomicznie usprawnić sieć.
Zmniejsza koszty przez maksymalizację gęstości zużycia oraz poprawne wymiarowanie. Krytyczne punkty w systemie są kontrolowane, a przepływ dostarczany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

logo

Virtus.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu z funkcją iNET, pozwalają zrównoważyć sieć, zdalnie kontrolować ciśnienie oraz poprawić parametry w punktach krytycznych sieci. Aplikacja Danfoss Heat Selector umożliwia odpowiedni dobór urządzenia.

Optymalnie zaprojektowana sieć przez:

 • Wysoka przejrzystość sieci
 • Wysoką przepustowość sieci
 • Szacowanie wpływu na konsumpcję

Funkcja iNET dla zdalnej optymalizacji sieci w czasie rzeczywistym.

Features:

 • Perfekcyjna kontrola i stabilność
 • Regulatory iNET
logo

Wyzwanie

Nieefektywne planowanie i wymiarowanie sieci prowadzi do :
- Strat wody i ciepła
- Zmiany lokalizacji punktów krytycznych w sieci
- Nadprzeływów
- Większa głowica pompy niż w rzeczywistości potrzebna

To prowadzi do zwiększenia kosztów produkcji ciepła oraz kosztów inwestycyjnych.

logo

Korzyść

Optymalny projekt sieci zmniejsza straty ciepła oraz koszty ogrzewania. Pozwala to sprioretyzować inwestycje i ekonomicznie usprawnić sieć.
Zmniejsza koszty przez maksymalizację gęstości zużycia oraz poprawne wymiarowanie. Krytyczne punkty w systemie są kontrolowane, a przepływ dostarczany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

logo

Virtus.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu z funkcją iNET, pozwalają zrównoważyć sieć, zdalnie kontrolować ciśnienie oraz poprawić parametry w punktach krytycznych sieci. Aplikacja Danfoss Heat Selector umożliwia odpowiedni dobór urządzenia.

Optymalnie zaprojektowana sieć przez:

 • Wysoka przejrzystość sieci
 • Wysoką przepustowość sieci
 • Szacowanie wpływu na konsumpcję

Funkcja iNET dla zdalnej optymalizacji sieci w czasie rzeczywistym.

Features:

 • Perfekcyjna kontrola i stabilność
 • Regulatory iNET