Korzyści płynące z Virtus

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać Virtus. Oto kilka z nich.

Nowa konstrukcja równoważenia komorowego jest gwarancją precyzyjnej i stabilnej regulacji ciśnienia, a także przepływu w Twojej lokalnej sieci ciepłowniczej i chłodzenia.

01
Doskonała regulacja i stabilność

Efektywne równoważenie hydrauliczne sieci, a także optymalizacja ∆T dzięki nowym regulatorom ciśnienia i przepływu

Nowa konstrukcja równoważenia komorowego jest gwarancją precyzyjnej i stabilnej regulacji ciśnienia, a także przepływu w twojej lokalnej sieci ciepłowniczej i chłodzenia.

Konstrukcja z uszczelnieniem pomiędzy grzybkiem i korpusem poza strefą dynamiczną zaworu zapewnia niską histerezę i optymalne warunki ciśnienia wewnętrznego oraz zrównoważenie. Funkcja anty oscylacji w siłowniku elektrycznym AME 65x, w połączeniu z nowym zaworem regulacyjnym niezależnym od ciśnienia (PICV) Virtus wykrywa oscylacje ciśnienia w układzie. PICV działa w trybie auto optymalizacji, dopóki oscylacje nie zostaną wyeliminowane. Doskonałe równoważenie hydrauliczne Twojego układu zapewnia równowagę ekonomiczną pomiędzy temperaturą a przepływem. Koszty operacyjne zostaną zmniejszone i nastąpi poprawa wydajności układu. 3-5% potencjalnych oszczędności w przypadku kosztów wytworzenia energii pierwotnej.

02
Optymalizacja pracy sieci

Poprawienie wydajności węzła cieplnego i optymalizacja ∆T dzięki iSET

Funkcja iSET zastosowana w regulatorze Δp zoptymalizuje działanie Twojego węzła cieplnego/chłodniczego. Przepływy będą dostosowane do zapotrzebowania na ciepło/chłodzenie. Koszty operacyjne zostaną zmniejszone i nastąpi poprawa wydajności układu. Koszt wytworzenia energii pierwotnej może zmniejszyć się nawet o 5%. iSET pomaga w osiągnięciu rocznych celów oszczędnościowych przez użytkownika końcowego oraz DHU.

03
Optymalizacja wydajności sieci

Zmniejszenie kosztów pompowania oraz zarządzanie obciążeniem szczytowym dzięki iNET

iNET - inteligentna optymalizacja wydajności centralnych sieci ciepłowniczych/chłodniczych. Dzięki nowym inteligentnym regulatorom ciśnienia i przepływu sieć można równoważyć zdalnie. ∆p może być regulowane zdalnie w każdej chwili. Urządzenia do regulowania na miejscu nie są już potrzebne.

Niższe koszty uruchomienia i regulacji, niższe koszty pompowania oraz mniejsze wycieki w rurociągach. Mniej urządzeń oznacza mniejsze zużycie komponentów regulacyjnych. Dzięki właściwemu planowaniu oraz wykorzystywaniu iNET podczas wymiarowania sieci oraz wsparcie przy doborze komponentów (konsultacje), koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnym projektem mogą zmniejszyć się nawet o 17%. Optymalizacja sieci dzięki iNET obniży całkowity koszt inwestycji i eksploatacji Twojego systemu.

04
Duża przepustowość przepływu

Duża przepustowość przepływu, a także optymalny projekt sieci zmniejsza koszty inwestycji i zwiększa wydajność sieci

Nowe regulatory ciśnienia i przepływu Danfoss o dużej przepustowości przepływu mogą regulować ciśnienie i przepływy nawet w największych i najbardziej wymagających sieciach i układach chłodniczych, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie.

Dzięki zastosowaniu mniejszego DN zaworu o przepustowości przepływu „XXL" oraz odpowiedniemu planowaniu i wymiarowaniu sieci, koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnym projektem mogą zmniejszyć się nawet o 17%. Virtus - najlepszy w swojej klasie stosunek przepływu do ceny.

05
Łatwy montaż, uruchomienie i utrzymanie

Optymalny projekt sieci oraz niskie koszty inwestycji dzięki nowym kompaktowym regulatorom ciśnienia i przepływu

Najlepszy w swojej klasie kompaktowy rozmiar i dowolność pozycji montażu. Kompaktowa konstrukcja równoważenia komorowego oraz różnorodne pozycje montażu mogą pomóc zaoszczędzić nawet do 20% przestrzeni niezbędnej do instalacji i zaprojektować sieć w sposób bardziej optymalny.

Brak narzędzi do regulowania przepływu, łatwe ustawienie przepływu/Δp oraz widoczne wskazanie umożliwiają bezproblemowe uruchamianie i ustawianie. Parametry pracy zawsze pod kontrolą. Bezproblemowa instalacja, uruchomienie, regulacja oraz działanie skutkują zmniejszonymi kosztami instalacji, konserwacji i obsługi. Najlepsze w swojej klasie wsparcie klienta. Dzięki temu oraz odpowiedniemu planowaniu i wymiarowaniu sieci, koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnym projektem mogą zmniejszyć się nawet o 17%.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami